Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh atau format surat pemberian kuasa untuk lembaga

Surat Kuasa - Surat kuasa merupakan surat yang menunjukan pemberian kuasa dari orang atau lembaga yang memberikan kuasa kepada orang yang diberi kuasa.

Format Surat Kuasa 

Format Surat pemberian kuasa untuk lembaga

SURAT KUASA


Yang bertandatangandibawahini                          :
Nama                                                                    :
Jabatan                                                                                :
BertindakUntukdanAtasNama                             :
Alamat                                                                  :
Nomor KTP                                                         :
Telepon/HP/Fax                                               :
Email                                                                     :

Denganini mengkuasakan kepada :

Nama                                                                    :
Jabatan                                                                                :
Alamat                                                                  :
Nomor KTP                                                         :
Telepon/HP/Fax                                               :
Email                                                                     :

Untuk menyampaikan berkas permohonan pencairan, sesuai dengan kelengkapan yang telah ditentukan, dengan catatan  :

Semua DOKUMEN yang dibuat dan disampaikan sebagai kelengkapan permohonan pencairan adalah ASLI tidak ada satupun DOKUMEN yang PALSU atau DIPALSUKAN, jika ada DOKUMEN yang PALSU atau DIPALSUKAN oleh saya, maka saya siap mempertanggungjawabkannya di depan HUKUM.

Demikiansurat kuasainidibuatdenganpenuhkesadarandan rasa tanggungjawabuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ciamis,                           2018PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,
Materai 6000


..............................................

………………………………………..CATATAN :    FOTOCOPY KTP PEMBERI KUASA DAN PENERIMA KUASA TERLAMPIR

Untuk mempermudah membuatnya silahkan download formatnya dibawah ini dan edit sesuai dengan keperluan pemberian kuasa sebagaimana maksuda dan tujuan pemberian kuasa. 


Jangan lupa share ke media sosial kamu supaya orang lain juga mudah menemukan format ini

Posting Komentar untuk "Contoh atau format surat pemberian kuasa untuk lembaga"