Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Keutamaannya

Sebandes.com - Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim  laki-laki dan perempuan seakali dalam setahun sesuai waktu yang diperintahkan oleh alloh Swt. Pada hakikatnya zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian kecil harta benda berupa bahan makanan pokok kepada mustahik zakat (orang yag berhak menerima zakat).         

Zakat fitrah sendiri memliki fungsi untuk membersihkan diri dan juga menjadi pelengkap puasa yang telah dilaksanakan sebulan penuh selama blan ramadhan. Adaun dalil yang menjadi rujukan untuk mengeluarkan zakat fitrah seperti tertulis dibawah ini: 

Dari dalil diatas jelaslah tidak ada keraguan bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah karena perintah mengeluarkan zakat merupakan sebuah kewajiba bagi seorang muslim. lantas adakah persyaratan yang harus terpenuhi untuk mengeluarkan zakat? berikut ini syarat wajib zakat fitrah yang menjadi seseorang wajib mengeluarka zakat: 

Syarat Wajib Zakat Fitrah
  • Pertama, Beragama Islam 
Perintah mengeluarkan zakat hanyalah untuk orang yang beagama Islam. Jadi bagi mereka yang diluar agama Islam tidak ada kewajiban mengeluarka zakat. 
  • Kedua, Hidup di bulan Ramadhan dan Bulan Syawal meskipun hanya sesat saja. 
  • Ketiga, Mempunyai kelebihan harta
Perintah mengeluarkan zakat hanya bagi meraka yang mempunyai kelebihan harta benda utuk keperluan pokok pada malam dan hari raya idul fitri termasuk yang masih menjadi tanggung jawab orang tersebut. jika syarat yang ketiga ini belum tercukupi, maka orang tersebut wajib mendapatkan bukan mengeluarkan karena termasuk orang yang miskin. 

Niat Zakat Fitrah

Niat merupakan kunci utama dalam melaksanakan segala sesuatu yang akan dikerjakan tanpa adanya niat maka pekerjaan yang dilakukan akan menjadi sia-sia termasuk saat mengeluarkan zakat fitrah. adapun lafanya niat mengeluarkan zakat ftrah sebagaimana yang tertera dibawah ini:  Keutamaan Zakat Fitrah 

Ada berbagai keutamaan yang dapat diambil dari mengeluakan zakat fitrah bagi seorang muslim diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penyempurna keislaman
Zakat fitrah menjadi kewajiban bagi seorang muslim, denga mengeluarkan zakat berarti ia juga telah menunaikan perintah Allah swt.

2. Menunjukan keimanan seorang muslim
Keimanan seseorang dilihat dari ketaqwaan atas segala bentuk melaksanakan kewajiban seorang hamba, bukan dari kekayaan yang dilmilikinya.

3. Mempererat tali silaturahmi
4. Meringankan beban orang miskin
Orang yang hidupdi bawah garis kemiskinan sangatlah pedih, mereka selalu hidup dengan serba kekurangan bahka untuk makan hari esok saja kebingungan dan harus mencari terlebih dahulu. dengan adanya zakat fitrah mereka sangat terbantu dari segi materi berupa makanan pokok.
           
5. Menghalangi bentuk maksiat (pencurian)       
6. Menyelamatkan dari panasnya hari kiamat kelak
7. Menegakan Hukum Allah
8. Menjadi salah satu sabab banyaknya kebaikan

Posting Komentar untuk "Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Keutamaannya "